LENTEREEKS 2024 BEKENDGEMAAKT

Sommigen houden ervan écht ruim vantevoren te plannen! Vanwege alle vragen daarover hebben we de Lentereeks 2024 voor volgend jaar al op de site toegevoegd. Speciale aandacht voor degenen die naar die training gevraagd hebben: Hulpverlenerssyndromen; ofwel Help de helper: rond ‘overeind blijven in de storm’. Wees welkom! …see more