Veilig werken met trauma

Getuige zijn van wat moeilijk is...

Wat is trauma? Hoe herken je het? Wat mag je zeker niet doen en wat kan je wel doen? Hoe kan je de weg naar heling helpen vrijmaken? Waar moet je op letten? Wanneer moet je doorverwijzen?

In de workshop krijg je de noodzakelijke informatie en technieken aangereikt om getraumatiseerde mensen te kunnen helpen. Centraal staan het creëren van een veilige setting en het oefenen van stabiliserende en regulerende technieken.

Om maatwerk te garanderen staat deze workshop enkel open voor individuele therapeuten of kleine teams.

Praktisch

Workshop van een dag, 5h.

Gezellige werkruimte, rustig en groen gelegen in Brussel.

Water, koffie en thee inbegrepen.

Prijzen

Eén persoon: 400€ per dag

Twee of drie personen: 200€ per persoon per dag

Vier tot 8 personen: 120€ per persoon per dag

Op verplaatsing: 100€ extra

Contact

Voor meer informatie en voor het vastleggen van een datum: neem contact op. Ik verheug me op onze samenwerking.

Être témoin du plus dur...

Qu’est-ce que c’est un traumatisme ? Comment reconnaitre un traumatisme? Comment aborder, comment en parler? Que peut-on faire pour aider, et que surtout ne devrait-on pas faire? Comment entamer le chemin vers la guérison?

L’atelier vous apporte les informations indispensables et techniques nécessaires afin de pouvoir aider des gens traumatisés. Points centraux de l’atelier: créer un cadre sécurisant et exercer des techniques stabilisantes et régulatrices.

Cet atelier est un atelier sur mesure: à suivre seul, à deux ou en petit groupe.

Côté pratique

Atelier d’une journée, 5h.

Lieu de travail agréable, calme et en pleine nature à Bruxelles.

Eau, café et thé compris.

Prix

Une personne: 400€ par jour

Deux ou trois personnes: 200€ par personne par jour

Quatre à huit personnes: 120€ par personne par jour

Sur déplacement: 100€ extra

Contact

Pour de plus amples informations, ou pour fixer une date, n’hésitez pas à me contacter. Je me réjouis de notre collaboration.