Psychotherapie

In je eigen kracht gaan staan...

Individuele psychotherapie helpt om met jezelf in het reine te komen, vastere grond onder je voeten te krijgen, en zo meer voldoening te vinden in je leven en relaties.

Voor wie

Volwassenen – jongeren vanaf 14 jaar

Werkwijze

De familie waaruit wij komen, de relatie met onze ouders en onze eigen, soms traumatische ervaringen als kind en volwassene hebben een grote invloed op ons levensgevoel. Vandaar dat er in de therapie aandacht gegeven wordt aan heden, verleden en toekomst, aan wat er is, was, en aan waar je naar toe wil.

In de psychotherapeutische gesprekken komen onverwerkte trauma’s, familie-invloeden en innerlijk-kind-werk ruim aan bod.

Ik werk met opstellingen, oefeningen en rituelen. Ook thuisopdrachten nemen een belangrijke plaats in.

Praktisch

Een consultatie duurt ongeveer een uur en kost 100€.

In het eerste gesprek spreken we samen af hoe vaak je komt / jullie komen.

Voor individuele psychotherapie kom je alleen op gesprek.

Afspraken die niet kunnen doorgaan, dienen minstens twee dagen op voorhand afgezegd te worden, zoniet worden ze aangerekend.